FIA opublikowała obszerny raport będący podsumowaniem wydarzeń, do jakich doszło w trakcie tegorocznego wyścigu o Grand Prix Japonii.

Liczący dziewięć stron dokument w szczegółowy sposób opisuje przebieg początkowej fazy wyścigu, kiedy to ogłoszona została neutralizacja po incydencie Carlosa Sainza w zakręcie 12, a następnie na torze pojawiły się pojazdy ratownicze i dźwigi, których przedwczesna obecność w warunkach słabej widoczności stanowiła poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa kierowców. 

W drugiej części raportu FIA znalazł się szereg zmian proceduralnych i nowych zaleceń, których celem jest uniknięcie tego typu incydentów w przyszłości. Przedstawiciele FIA zdecydowali również o wstrzymaniu rotacyjnej obsady stanowiska dyrektora wyścigu. Do końca sezonu 2022 rolę tę pełnić będzie Niels Wittich. 

Wśród nowych zaleceń proceduralnych w raporcie znalazły się następujące punkty:

1. Zespoły mają otrzymywać informacje o obecności pojazdów ratowniczych przez oficjalny system komunikacyjny FIA. Wiadomość ta musi być następnie natychmiast przekazana kierowcom.

2. Kontrola wyścigu ma otrzymać system pomagający monitorować pozycje bolidów w alei serwisowej i za samochodem bezpieczeństwa.

3. Procedury przydziału obowiązków w zespole kontroli wyścigu mają zostać zoptymalizowane.

4. Okres wirtualnej neutralizacji ma być wspomagany przez nowy system zmieniający wymaganą deltę czasu przed i za sektorem, w którym doszło do incydentu.

5. We współpracy z zespołami dokonany zostanie przegląd kar dla kierowców nieprzestrzegających warunków żółtych flag i neutralizacji.

6. Ocena konstrukcji i rozmieszczenia elementów reklamowych pod kątem uniemożliwienia ich zerwania i wyrzucenia na tor.

Dokument stwierdza również, że przydział punktów w klasyfikacji końcowej wyścigu zastosowany został w sposób prawidłowy i zgodny z artykułem 6.5 Regulaminu Sportowego. Zapis ten zostanie jednak zmieniony w przyszłości, by zapewnić lepszą przejrzystość po skróconych wyścigach. 

Szczegółowy tekst ws. dochodzenia po GP Japonii przedstawimy najprawdopodobniej jutro rano.