Przed finałową rundą w Abu Zabi dyrekcja wyścigu postanowiła przypomnieć wszystkim zawodnikom najważniejsze zapisy Międzynarodowego Kodeksu Sportowego, odnoszące się m.in. do niesportowych zachowań i możliwości odebrania punktów.

Wydarzenia z Arabii Saudyjskiej odbiły się w środowisku F1 dość szerokim echem, w wyniku czego przed ostatnim wyścigiem tegorocznego sezonu Michael Masi ostrzegł kierowców oraz zespoły o różnych możliwościach, z których podczas weekendu będą mogli skorzystać sędziowie. 

W rutynowo wydawanym dokumencie, Notatce Dyrektora Wyścigu, wyjątkowo znalazła się wstawka, w której zwrócono szczególną uwagę na kilka odnośników dotyczących uczciwej rywalizacji oraz wiążących się z jej brakiem konsekwencji. 

gp

- Przypominam wszystkim uczestnikom [zespołom] oraz kierowcom o wielu zapisach, które są wyszczególnione w Międzynarodowym Kodeksie Sportowym FIA. W szczególności chciałbym przypomnieć Wam o wymienionych niżej artykułach - napisał Michael Masi.

9.15.1.
- Zespół ponosi odpowiedzialność za wszelkie zaniedbania spowodowane przez osoby zaangażowane w udział w mistrzostwach świata, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników biorących pośredni lub bezpośredni udział, kierowców, konsultantów, dostawców usług i pasażerów, a także wszystkich osób, które uzyskały zgodę na dostęp do stref zastrzeżonych
.

12.2.1. - złamanie zasad, szczególnie według artykułu 12.2.l
- Karze podlegać będzie każde naruszenie zasad uczciwej rywalizacji, niesportowe zachowanie, sposób lub próba wpłynięcia na wynik zawodów, która będzie sprzeczna z etyką sportową.
 

12.4.5
- W przypadku wszystkich Mistrzostw FIA, pucharów, zawodów lub serii sędziowie mogą również zdecydować o nałożeniu następujących kar: zawieszenie na jeden lub więcej wyścigów, a także odebranie punktów w klasyfikacji mistrzostw, serii lub pucharowej.
 

12.4.5.a
-
Poza wyjątkowymi okolicznościami punkty nie powinny być odbierane oddzielnie kierowcom i uczestnikom.