FIA przedstawiła podsumowanie ostatniego w tym roku spotkania Komisji F1, podczas którego poruszony został temat kolejnych modyfikacji przepisów.

Przede wszystkim Federacja planuje kompleksowy przegląd Regulaminu Sportowego na sezon 2024, jak i procesów związanych z sędziowaniem. Informacja ta została przedstawiona dość enigmatycznie, z zaznaczeniem, że jest to część ciągłej ewolucji i udoskonalania reguł. 

Podczas analizy dojdzie do konsultacji z FOM i zespołami. Jeśli strony osiągną porozumienie w kwestii zmian, te zostaną zatwierdzone do końca kwietnia 2023. 

Widoczność na mokrym torze

Kierowcy przekazali FIA swoje odczucia ws. słabej widoczności przy dużym deszczu w obecnej generacji samochodów. Jest to kluczowy czynnik przy ocenie możliwości wypuszczenia ich na tor. W związku z tym podjęto się bliższego przyjrzenia tym częściom, które generują tak duże "pióropusze". Pierwsze efekty prac i wstępna koncepcja zostały już zaprezentowane.

Analizowano następujące czynniki:
- wprowadzenie standardowych niewielkich elementów nad kołami, które powstrzymałyby rozpyloną wodę
- związek między wodą na powierzchni a działaniem tuneli pod podłogą
- zapewnienie, iż projekt nie będzie nadmiernie utrudniał pit stopów
- poszukiwanie dodatkowych rozwiązań, np. poprzez wprowadzenie kolejnych świateł
- montowanie niektórych urządzeń tylko przed wyścigiem lub podczas pokazanej z powodu ekstremalnej pogody czerwonej flagi.

Kary silnikowe

Dyskutowano także nad potencjalnymi zmianami w przesunięciach za wykorzystanie nadmiernej liczby komponentów. Zgodzono się z tym, iż obecny system nie jest wystarczająco dotkliwy, by przeciwdziałać strategicznym karom, jak i zachęca do tego, by przekraczać pulę nawet w sposób przewyższający potrzeby. Efektem takich ruchów jest wzrost kosztów i zmniejszenie znaczenia restrykcji silnikowych. 

Sprawa ta będzie jeszcze omawiana w przyszłości.

Koce grzewcze w latach 2023-2025

Celem FIA i FOM pozostaje usunięcie tego wyposażenia w sezonie 2024, jednak po wielu dyskusjach z kierowcami Komisja F1 postanowiła opóźnić ostateczną decyzję do końca lipca 2023. Ma to pomóc w zebraniu dodatkowych danych.

Wcześniejszy DRS i przegląd przepisów - kolejne zmiany w F1

Wcześniejszy DRS

Zatwierdzono natomiast pomysł, który ma ułatwić utrzymywanie bolidów w bliższych odległościach. W sezonie 2023 podczas każdego sprintu tylne skrzydło będzie mogło zostać otwarte okrążenie wcześniej, tj. nie na trzecim kółku po starcie lub restarcie, ale na drugim.

Test ma przynieść odpowiedź na pytanie o to, czy zabieg ten jest na tyle skuteczny, by wprowadzić go w życie we wszystkich Grand Prix w sezonie 2024.

Park zamknięty podczas formatu ze sprintem

Zaproponowano także uproszczenie zasad Parcfer.me w trakcie tych rund, które zawierają krótszy sobotni wyścig. Jest to spowodowane tym, iż nowy format wymaga więcej pracy od personelu FIA.

Rekompensata za potencjalne uszkodzenia w sprincie

Obowiązująca w Regulaminie Finansowym kwota, która przypada na jeden sprint, została zwiększona ze 150 tys. USD na 300 tys. od sezonu 2023. Postanowiono usunąć przy tym inne zapisy dotyczące uszkodzeń w sobotnich wyścigach, upraszczając cały przepis.

Regulamin Techniczny i Finansowy

Jednogłośnie zatwierdzono małe poprawki w regułach na kampanię 2023. Ukończono także tworzenie zapisów, które będą nakazywały wzmocnienie górnej struktury zderzeniowej w 2024 roku.