Australia ujawniła szczegóły nowej nitki toru Albert Park